Stockholmia

Om vår fastighetsförvaltning

Stockholmia fastighetsförvaltning är ett mellanstort familjeföretag. Företaget grundades 1963 och från början var syftet med bolaget att sköta om familjens egna fastigheter. Du kan läsa mer om företagets historia nedan. Numera förvaltar Stockholmia dock även externa klienter. Våra kunder består idag av mindre privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andelshus. Totalt förvaltar vi cirka 160 000 kvadratmeter bostäder och lokaler i Stockholm. Vi äger cirka 100 000 kvadratmeter av denna yta. Idag förvaltar vi fastigheter i alla stadsdelar inom tull och även i många delar av storstockholm.

Vår förvaltningsfilosofi bygger på långsiktigt värdeskapande. Vi skapar trivsamma miljöer som fler vill värna om. Detta gör vi genom strukturerad rondering och god kontakt med hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Tillsammans med väl genomtänkta underhållsinsatser skapar vi effektiva förvaltningsenheter med stabila och bra kassaflöden. Med en tydlig vision och lång erfarenhet lyckas vi uppnå vårat mål. Vi erbjuder en tjänst inom fastighetsförvaltning som vi är stolta över. Samtidigt strävar vi alltid efter att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Läs också om Stockholmias historia

Om vår fastighetsförvaltning

Stockholmia fastighetsförvaltning är ett mellanstort familjeföretag. Företaget grundades 1963 och från början var syftet med bolaget att sköta om familjens egna fastigheter. Du kan läsa mer om företagets historia nedan. Numera förvaltar Stockholmia dock även externa klienter. Våra kunder består idag av mindre privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andelshus. Totalt förvaltar vi cirka 160 000 kvadratmeter bostäder och lokaler i Stockholm. Vi äger cirka 100 000 kvadratmeter av denna yta. Idag förvaltar vi fastigheter i alla stadsdelar inom tull och även i många delar av storstockholm.

Vår förvaltningsfilosofi bygger på långsiktigt värdeskapande. Vi skapar trivsamma miljöer som fler vill värna om. Detta gör vi genom strukturerad rondering och god kontakt med hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Tillsammans med väl genomtänkta underhållsinsatser skapar vi effektiva förvaltningsenheter med stabila och bra kassaflöden. Med en tydlig vision och lång erfarenhet lyckas vi uppnå vårat mål. Vi erbjuder en tjänst inom fastighetsförvaltning som vi är stolta över. Samtidigt strävar vi alltid efter att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Läs också om Stockholmias historia

Stockholmia

Om vår fastighetsförvaltning

Stockholmia fastighetsförvaltning är ett mellanstort familjeföretag. Företaget grundades 1963 och från början var syftet med bolaget att sköta om familjens egna fastigheter. Du kan läsa mer om företagets historia nedan. Numera förvaltar Stockholmia dock även externa klienter. Våra kunder består idag av mindre privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andelshus. Totalt förvaltar vi cirka 160 000 kvadratmeter bostäder och lokaler i Stockholm. Vi äger cirka 100 000 kvadratmeter av denna yta. Idag förvaltar vi fastigheter i alla stadsdelar inom tull och även i många delar av storstockholm.

Vår förvaltningsfilosofi bygger på långsiktigt värdeskapande. Vi skapar trivsamma miljöer som fler vill värna om. Detta gör vi genom strukturerad rondering och god kontakt med hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Tillsammans med väl genomtänkta underhållsinsatser skapar vi effektiva förvaltningsenheter med stabila och bra kassaflöden. Med en tydlig vision och lång erfarenhet lyckas vi uppnå vårat mål. Vi erbjuder en tjänst inom fastighetsförvaltning som vi är stolta över. Samtidigt strävar vi alltid efter att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Läs också om Stockholmias historia
Sigyn 29

– Fastigheten Sigyn 29 på Falugatan 12 i Vasastan.

Våra fastigheter

Idag förvaltar vi ungefär 50 fastigheter i området kring Stockholm, Solna, Johanneshov och Hägersten. Totalt förvaltar vi en yta av 160 000 kvadratmeter. Våra förvaltningskunder består av bostadsrättsföreningar, andelsägare samt privata fastighetsägare. Se mer av våra fastigheter här.
Läs mer

Våra fastigheter

Idag förvaltar vi ungefär 50 fastigheter i Stockholm, Solna, Johanneshov och Hägersten. Vi förvaltar en total yta av 160 000 kvadratmeter. Våra förvaltningskunder består av bostadsrättsföreningar, andelsägare samt privata fastighetsägare. Du kan se mer av våra fastigheter här.
Läs mer

Våra fastigheter

Idag förvaltar vi ungefär 50 fastigheter i Stockholm, Solna, Johanneshov och Hägersten. Vi förvaltar en total yta av 160 000 kvadratmeter. Våra förvaltningskunder består av bostadsrättsföreningar, andelsägare samt privata fastighetsägare. Du kan se mer av våra fastigheter här.

Läs mer

Förvaltningskoncept

Vi på Stockholmia erbjuder en fullservicelösning inom fastighetsförvaltning. Vår tjänst innehåller både teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och kameral förvaltning. Vi har utvecklat denna tjänst för att vi vill erbjuda er en enkel lösning inom fastighetsförvaltning. Samtidigt kan vi göra en bra helhetsinsats i förvaltningen. Utöver förvaltning kan vi bistå med hjälp inom projektledning.

Vi förvaltar våra klienters fastigheter på samma sätt som vi tar hand om våra egna. Därför ingår lite mer i vårt förvaltningserbjudande än vad som är brukligt. Istället för att debitera varje åtgärd separat, så har vi ett något högre grundpris. Vi erbjuder vi ett grundpaket där de vanligaste åtgärderna ingår. Vidare går alla fakturor direkt till fastighetsägaren, utan något påslag från oss. Varje klient har sitt eget bankkonto. Därför riskerar inte pengarna att används till något annat än vad de är tänkta för. Vi undviker på så sätt onödiga tilläggskostnader. Läs mer om vårt erbjudande under respektive rubrik.

Läs mer

Förvaltning

Vi på Stockholmia erbjuder en fullservicelösning inom fastighetsförvaltning. Vår tjänst innehåller både teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och kameral förvaltning. Vi har utvecklat denna tjänst för att ni ska ha en enkel lösning. Samtidigt underlättar det för att vi ska kunna göra en bra helhetsinsats. Utöver förvaltning kan vi även bistå med hjälp inom projektledning. Läs mer om våran förvaltningstjänst genom att följa länken nedan.

Läs mer

Kameral Förvaltning

Fullständig ekonomisk förvaltning med bland annat avihantering och redovisning.

Fastighetsskötsel

Skötsel av fastigheter med regelbunden rondering samt åtgärdande av diverse lägenhetsfel.

Teknisk Förvaltning

Helhetsansvar för boende och fastigheten. Ansvarar för att beslut vid möten blir genomförda.
Fastighetsmodell

Helhetslösning inom förvaltning

Tillsammans tar vi hand om
all skötsel som rör fastigheten,
med en god översikt.
Allt för din enkelhet.

Kameral Förval-tning

Fullständig ekonomisk förvaltning med bland annat avihantering, och redovisning.

Fastighets-skjötsel

Skötsel av fastigheter vid regelbunden rondering samt åtgärdande av diverse lägenhetsfel.

Teknisk Förval-tning

Helhets-ansvar för boende och fastigheten. Ansvarar för att beslut vid möten blir genomförda.
Fastighetsmodell

Helhetslösning inom förvaltning

Tillsammans tar vi hand om
all skötsel som rör fastigheten,
med en god översikt.
Allt för din enkelhet.
Stockholmias medarbetare , Daniel Höök.
Daniel Höök, verkställande direktör

Möt våra medarbetare

På stockholmia är vi stolta över våra medarbetare. Det är våra medarbetares samlade kompetens som gör verksamheten möjlig. Vi värnar också om våra medarbetares arbetsmiljö. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs och känner sig delaktiga i verksamheten. Därför jobbar våra avdelningar jobbar nära varandra och har god kontakt. Detta gör oss också flexibla och effektiva. Vi jobbar tillsammans för att leverera en tjänst med hög kvalité som vi är stolta över. Här kan du bekanta dig närmare med oss. Du kan också hitta kontaktuppgifter till alla oss som jobbar på Stockhomia. Vi är glada över att kunna stå till tjänst när du söker oss.

Läs mer

Möt våra medarbetare

På stockholmia är vi stolta över våra medarbetare. Det är våra medarbetares samlade kompetens som gör verksamheten möjlig. Vi värnar också om våra medarbetares arbetsmiljö. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs och känner sig delaktiga i verksamheten. Därför jobbar våra avdelningar jobbar nära varandra och har god kontakt. Detta gör oss också flexibla och effektiva. Vi jobbar tillsammans för att leverera en tjänst med hög kvalité som vi är stolta över. Här kan du bekanta dig närmare med oss. Du kan också hitta kontaktuppgifter till alla oss som jobbar på Stockhomia. Vi är glada över att kunna stå till tjänst när du söker oss.

Läs mer
Stockholmias medarbetare , Daniel Höök.
Daniel Höök, verkställande direktör

Möt våra medarbetare

På stockholmia är vi stolta över våra medarbetare. Det är våra medarbetares samlade kompetens som gör verksamheten möjlig. Vi värnar också om våra medarbetares arbetsmiljö. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs och känner sig delaktiga i verksamheten. Därför jobbar våra avdelningar jobbar nära varandra och har god kontakt. Detta gör oss också flexibla och effektiva. Vi jobbar tillsammans för att leverera en tjänst med hög kvalité som vi är stolta över. Här kan du bekanta dig närmare med oss. Du kan också hitta kontaktuppgifter till alla oss som jobbar på Stockhomia. Vi är glada över att kunna stå till tjänst när du söker oss.

Läs mer
Stockholmias medarbetare , Daniel Höök.
Daniel Höök, verkställande direktör