Om Oss

Stockholmia är ett mellanstort familjeföretag som grundades 1963. Det ursprungliga syftet med bolaget var att sköta om familjens egna fastigheter, men under åren har verksamheten vidgats till att även förvalta externa klienter. Våra kunder idag består av mindre privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andelshus. Totalt förvaltar vi cirka 160 000 kvm bostäder och lokaler i Stockholm, varav cirka 100 000 kvm ägs av oss. Vi förvaltar fastigheter i alla stadsdelar inom tull och även i många delar av storstockholm.

Vår förvaltningsfilosofi bygger på långsiktigt värdeskapande. Genom strukturerad rondering och god kontakt med hyresgäster och bostadsrättsinnehavare skapar vi trivsamma miljöer som fler vill värna om. Detta tillsammans med väl genomtänkta underhållsinsatser skapar effektiva förvaltningsenheter med stabila och bra kassaflöden.

Läs mer om Stockholmias historia

Om Oss

Stockholmia är ett mellanstort familjeföretag som grundades 1963. Det ursprungliga syftet med bolaget var att sköta om familjens egna fastigheter, men under åren har verksamheten vidgats till att även förvalta externa klienter. Våra kunder idag består av mindre privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andelshus. Totalt förvaltar vi cirka 160 000 kvm bostäder och lokaler i Stockholm, varav cirka 100 000 kvm ägs av oss. Vi förvaltar fastigheter i alla stadsdelar inom tull och även i många delar av storstockholm.

Vår förvaltningsfilosofi bygger på långsiktigt värdeskapande. Genom strukturerad rondering och god kontakt med hyresgäster och bostadsrättsinnehavare skapar vi trivsamma miljöer som fler vill värna om. Detta tillsammans med väl genomtänkta underhållsinsatser skapar effektiva förvaltningsenheter med stabila och bra kassaflöden.

Läs mer om Stockholmias historia

” Vi är mycket nöjda med Stockholmias förvaltning.“

– Styrelsen Brf Klamparen 9, förvaltad av oss sedan 2018

” Vi är mycket nöjda med Stockholmias förvaltning.“

– Styrelsen Brf Klamparen 9

Våra fastigheter

Idag förvaltar vi ungefär 50 fastigheter i Stockholm, Solna, Johanneshov och Hägersten till en total yta av 160 000 kvadratmeter. Våra förvaltningskunder består av bostadsrättsföreningar, andelsägare samt privata fastighetsägare. Du kan se mer av våra fastigheter här.

Läs mer

Våra fastigheter

Idag förvaltar vi ungefär 50 fastigheter i Stockholm, Solna, Johanneshov och Hägersten till en total yta av 160 000 kvadratmeter. Våra förvaltningskunder består av bostadsrättsföreningar, andelsägare samt privata fastighetsägare. Du kan se mer av våra fastigheter här.

Läs mer

Våra fastigheter

Idag förvaltar vi ungefär 50 fastigheter i Stockholm, Solna, Johanneshov och Hägersten till en total yta av 160 000 kvadratmeter. Våra förvaltningskunder består av bostadsrättsföreningar, andelsägare samt privata fastighetsägare. Du kan se mer av våra fastigheter här.

Läs mer

Förvaltningskoncept

Vi på Stockholmia erbjuder en fullservicelösning inom fastighetsförvaltning innehållande både teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och kameral förvaltning. Allt för att ni ska ha en enkel lösning, och för att vi ska kunna göra en bra helhetsinsats. Utöver det kan vi även bistå med hjälp inom projektledning.

Vi förvaltar våra klienters fastigheter på samma sätt som vi tar hand om våra egna. Därför ingår lite mer i vårt förvaltningserbjudande än vad som är brukligt. Istället för att debitera varje åtgärd separat, så har vi ett något högre grundpris (Erbjuder vi ett grundpaket) där de vanligaste åtgärderna ingår. Vidare går alla fakturor direkt till fastighetsägaren, utan något påslag från oss. Varje klient har sitt eget bankkonto och riskerar därför inte att pengarna används till något annat än vad de är tänkta för (några onödiga tilläggskostnader). Läs mer om vårt erbjudande under respektive rubrik.

Läs mer

Förvaltning

Vi på Stockholmia erbjuder en fullservicelösning inom fastighetsförvaltning innehållande både teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och kameral förvaltning. Allt för att ni ska ha en enkel lösning, och för att vi ska kunna göra en bra helhetsinsats. Utöver det kan vi även bistå med hjälp inom projektledning.

Vi förvaltar våra klienters fastigheter på samma sätt som vi tar hand om våra egna. Därför ingår lite mer i vårt förvaltningserbjudande än vad som är brukligt. Istället för att debitera varje åtgärd separat, så har vi ett något högre grundpris (Erbjuder vi ett grundpaket) där de vanligaste åtgärderna ingår. Vidare går alla fakturor direkt till fastighetsägaren, utan något påslag från oss. Varje klient har sitt eget bankkonto och riskerar därför inte att pengarna används till något annat än vad de är tänkta för (några onödiga tilläggskostnader). Läs mer om vårt erbjudande under respektive rubrik.

Läs mer

Vi på Stockholmia erbjuder en fullservicelösning inom fastighetsförvaltning innehållande både teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och kameral förvaltning. Allt för att ni ska ha en enkel lösning, och för att vi ska kunna göra en bra helhetsinsats. Utöver det kan vi även bistå med hjälp inom projektledning.

Läs mer

Kameral Förvaltning

Fullständig ekonomisk förvaltning med bland annat avihantering, och redovisning.

Fastighetsskötsel

Skötsel av fastigheter vid regelbunden rondering samt åtgärdande av diverse lägenhetsfel.

Teknisk Förvaltning

Helhetsansvar för boende och fastigheten. Ansvarar för att beslut vid möten blir genomförda.

Helhetslösning inom förvaltning

Tillsammans tar vi hand om
all skjötsel som rör fastigheten,
med en god översikt.
Allt för din enkelhet.

Kameral Förval-tning

Fullständig ekonomisk förvaltning med bland annat avihantering, och redovisning.

Fastighets-skjötsel

Skötsel av fastigheter vid regelbunden rondering samt åtgärdande av diverse lägenhetsfel.

Teknisk Förval-tning

Helhets-ansvar för boende och fastigheten. Ansvarar för att beslut vid möten blir genomförda.

Helhetslösning inom förvaltning

Tillsammans tar vi hand om
all skjötsel som rör fastigheten,
med en god översikt.
Allt för din enkelhet.

Daniel Höök, Verkställande direktör

Möt våra medarbetare

Vi har under åren projektlett allt från stambyten, lokalanpassningar och lägenhetsrenoveringar till påbyggnader av fastigheter, konverteringar från industrifastigheter till bostäder och totalförnyelser av fastigheter. Genom vårt nätverk av arkitekter, konstruktörer och entreprenörer har vi kompetens att genomföra allt från små till stora projekt.

Läs mer

Möt våra medarbetare

Vi har under åren projektlett allt från stambyten, lokalanpassningar och lägenhetsrenoveringar till påbyggnader av fastigheter, konverteringar från industrifastigheter till bostäder och totalförnyelser av fastigheter. Genom vårt nätverk av arkitekter, konstruktörer och entreprenörer har vi kompetens att genomföra allt från små till stora projekt.

Läs mer

Daniel Höök, Verkställande direktör