Fastighetsägare och BRF Styrelse

Gå vidare här om du redan är kund
Gå vidare här om du redan är kund

Förvaltningskoncept

Vi på Stockholmia erbjuder en fullservicelösning inom fastighetsförvaltning. Den innehåller både teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och kameral förvaltning. Allt detta för att ni ska ha en enkel lösning, och för att vi ska kunna göra en bra helhetsinsats. Utöver det kan vi även bistå med hjälp inom projektledning, som ni kan läsa mer om nedan.

Vi förvaltar våra klienters fastigheter på samma sätt som vi tar hand om våra egna. Därför ingår lite mer i vårt förvaltningserbjudande än vad som är brukligt. Istället för att debitera varje åtgärd separat, så har vi ett något högre grundpris där de vanligaste åtgärderna ingår. Vidare går alla fakturor direkt till fastighetsägaren, utan något påslag från oss. Varje klient har sitt eget bankkonto och riskerar därför inte att pengarna används till något annat än vad de är tänkta för. Läs mer om vårt erbjudande under respektive rubrik.

Läs mer

Vi på Stockholmia erbjuder en fullservicelösning inom fastighetsförvaltning. Den innehåller både teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och kameral förvaltning. Allt detta för att ni ska ha en enkel lösning, och för att vi ska kunna göra en bra helhetsinsats. Utöver det kan vi även bistå med hjälp inom projektledning, som ni kan läsa mer om nedan.

Vi förvaltar våra klienters fastigheter på samma sätt som vi tar hand om våra egna. Därför ingår lite mer i vårt förvaltningserbjudande än vad som är brukligt. Istället för att debitera varje åtgärd separat, så har vi ett något högre grundpris där de vanligaste åtgärderna ingår. Vidare går alla fakturor direkt till fastighetsägaren, utan något påslag från oss. Varje klient har sitt eget bankkonto och riskerar därför inte att pengarna används till något annat än vad de är tänkta för. Läs mer om vårt erbjudande under respektive rubrik.

Läs mer

Fastighets-ägare och BRF Styrelse

Gå vidare här om du redan är kund

Förvaltningskoncept

Vi på Stockholmia erbjuder en fullservicelösning inom fastighetsförvaltning. Den innehåller både teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och kameral förvaltning. Allt detta för att ni ska ha en enkel lösning, och för att vi ska kunna göra en bra helhetsinsats. Utöver det kan vi även bistå med hjälp inom projektledning, som ni kan läsa mer om nedan.

Vi förvaltar våra klienters fastigheter på samma sätt som vi tar hand om våra egna. Därför ingår lite mer i vårt förvaltningserbjudande än vad som är brukligt. Istället för att debitera varje åtgärd separat, så har vi ett något högre grundpris där de vanligaste åtgärderna ingår. Vidare går alla fakturor direkt till fastighetsägaren, utan något påslag från oss. Varje klient har sitt eget bankkonto och riskerar därför inte att pengarna används till något annat än vad de är tänkta för. Läs mer om vårt erbjudande under respektive rubrik.

Läs mer

Kameral Förvaltning

Fullständig ekonomisk förvaltning med bland annat avihantering, och redovisning.

Fastighetsskötsel

Skötsel av fastigheter vid regelbunden rondering samt åtgärdande av diverse lägenhetsfel.

Teknisk Förvaltning

Helhetsansvar för boende och fastigheten. Ansvarar för att beslut vid möten blir genomförda.
Fastighetsmodell

Helhetslösning inom förvaltning

Tillsammans tar vi hand om
all skötsel som rör fastigheten,
med en god översikt.
Allt för din enkelhet.

Kameral Förval-tning

Fullständig ekonomisk förvaltning med bland annat avihantering, och redovisning.

Fastighets-skjötsel

Skötsel av fastigheter vid regelbunden rondering samt åtgärdande av diverse lägenhetsfel.

Teknisk Förval-tning

Helhets-ansvar för boende och fastigheten. Ansvarar för att beslut vid möten blir genomförda.
Fastighetsmodell

Helhetslösning inom förvaltning

Tillsammans tar vi hand om
all skötsel som rör fastigheten,
med en god översikt.
Allt för din enkelhet.

Projektledning

Under åren har vi projektlett allt från stambyten, lokalanpassningar och lägenhetsrenoveringar till påbyggnader av fastigheter. Vi har också genomfört konverteringar från industrifastigheter till bostäder och gjort totalförnyelser av fastigheter. Tack vare vår långa erfarenhet och skickliga sammarbetspartners kan vi uppnå goda resultat. Genom vårt nätverk av arkitekter, konstruktörer och entreprenörer har vi kompetens att genomföra allt från små till stora projekt.

Läs mer
Fastigheten Kättingen 30 på Kungsholmsstrand 127-129 och St Eriksgatan 63 på Kungsholmen.
Renoverad lokal i fastigheten Kättingen 30 på Kungsholmsstrand 127-129 och St Eriksgatan 63 på Kungsholmen.
Projekt helrenovering lokal, S:t Eriksgatan 63

Projektledning

Projekt-ledning

Under åren har vi projektlett allt från stambyten, lokalanpassningar och lägenhetsrenoveringar till påbyggnader av fastigheter. Vi har också genomfört konverteringar från industrifastigheter till bostäder och gjort totalförnyelser av fastigheter. Tack vare vår långa erfarenhet och skickliga sammarbetspartners kan vi uppnå goda resultat. Genom vårt nätverk av arkitekter, konstruktörer och entreprenörer har vi kompetens att genomföra allt från små till stora projekt.

Läs mer
Fastigheten Kättingen 30 på Kungsholmsstrand 127-129 och St Eriksgatan 63 på Kungsholmen.
Renoverad lokal i fastigheten Kättingen 30 på Kungsholmsstrand 127-129 och St Eriksgatan 63 på Kungsholmen.

Projekt helrenovering lokal, S:t Eriksgatan 63

Våra fastigheter

Idag förvaltar vi ungefär 50 fastigheter i Stockholm, Solna, Johanneshov och Hägersten till en total yta av 160 000 kvadratmeter. Våra förvaltningskunder består bland annat av bostadsrättsföreningar, andelsägare samt av privata fastighetsägare. Du kan se mer av våra fastigheter här.

Läs mer

Våra fastigheter

Idag förvaltar vi ungefär 50 fastigheter i Stockholm, Solna, Johanneshov och Hägersten till en total yta av 160 000 kvadratmeter. Våra förvaltningskunder består bland annat av bostadsrättsföreningar, andelsägare samt av privata fastighetsägare. Du kan se mer av våra fastigheter här.

Läs mer

Våra fastigheter

Idag förvaltar vi ungefär 50 fastigheter i Stockholm, Solna, Johanneshov och Hägersten till en total yta av 160 000 kvadratmeter. Våra förvaltningskunder består bland annat av bostadsrättsföreningar, andelsägare samt av privata fastighetsägare. Du kan se mer av våra fastigheter här.

Läs mer