Förvaltningskoncept

Vi på Stockholmia erbjuder en fullservicelösning inom fastighetsförvaltning innehållande både teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och kameral förvaltning. Allt för att ni ska ha en enkel lösning, och för att vi ska kunna göra en bra helhetsinsats. Utöver det kan vi även bistå med hjälp inom projektledning.

Vi förvaltar våra klienters fastigheter på samma sätt som vi tar hand om våra egna. Därför ingår lite mer i vårt förvaltningserbjudande än vad som är brukligt. Istället för att debitera varje åtgärd separat, så har vi ett något högre grundpris där de vanligaste åtgärderna ingår. Vidare går alla fakturor direkt till fastighetsägaren, utan något påslag från oss. Varje klient har sitt eget bankkonto och riskerar därför inte att pengarna används till något annat än vad de är tänkta för. Läs mer om vårt erbjudande under respektive rubrik.

Förvaltning

Vi på Stockholmia erbjuder en fullservicelösning inom fastighetsförvaltning innehållande både teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och kameral förvaltning. Allt för att ni ska ha en enkel lösning, och för att vi ska kunna göra en bra helhetsinsats. Utöver det kan vi även bistå med hjälp inom projektledning.

Vi förvaltar våra klienters fastigheter på samma sätt som vi tar hand om våra egna. Därför ingår lite mer i vårt förvaltningserbjudande än vad som är brukligt. Istället för att debitera varje åtgärd separat, så har vi ett något högre grundpris där de vanligaste åtgärderna ingår. Vidare går alla fakturor direkt till fastighetsägaren, utan något påslag från oss. Varje klient har sitt eget bankkonto och riskerar därför inte att pengarna används till något annat än vad de är tänkta för. Läs mer om vårt erbjudande under respektive rubrik.

” Vi är mycket nöjda med Stockholmias förvaltning.“

– Styrelsen Brf Klamparen 9, förvaltad av oss sedan 2018

” Vi är mycket nöjda med Stockholmias förvaltning.“

– Styrelsen Brf Klamparen 9, förvaltad av oss sedan 2018

” Vi är mycket nöjda med Stockholmias förvaltning.“

– Styrelsen Brf Klamparen 9, förvaltad av oss sedan 2018

Förvaltningsområden

Teknisk Förvaltning

Inom den tekniska förvaltningen hanterar vi allt rörande fastigheten och de som bor och verkar i fastigheten. Det sträcker sig från mindre underhållsarbeten och renoveringar till att hantera lägenhetsbyten, lokalanpassningar och energiuppföljning. Vi har ett stort nätverk av entreprenörer inom olika branscher för att alltid hitta bästa lösning och pris.

Förvaltningsområden

Förvaltnings-områden

Teknisk Förvaltning

Inom den tekniska förvaltningen hanterar vi allt rörande fastigheten och de som bor och verkar i fastigheten. Det sträcker sig från mindre underhållsarbeten och renoveringar till att hantera lägenhetsbyten, lokalanpassningar och energiuppföljning. Vi har ett stort nätverk av entreprenörer inom olika branscher för att alltid hitta bästa lösning och pris.

Ekonomisk Förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen innefattar bland annat löpande redovisning, fakturahantering, hyresavisering och framtagande av årsredovisning samt andra ekonomiska rapporter. Vi har kontakter med alla stora banker och försäkringsbolag för att alltid hjälpa våra kunder med att få rätt produkter till bästa pris.

Ekonomisk Förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen innefattar bland annat löpande redovisning, fakturahantering, hyresavisering och framtagande av årsredovisning samt andra ekonomiska rapporter. Vi har kontakter med alla stora banker och försäkringsbolag för att alltid hjälpa våra kunder med att få rätt produkter till bästa pris.

Fastighetsskjötsel

Vår fastighetsskötsel utförs av våra egna fastighetsskötare med kompetens inom bland annat elarbeten, VVS-arbeten och styr och regler. Alla våra fastigheter ronderas en gång per vecka då vi ser över undercentral, trapphus och gemensamma utrymmen, brandutrymningsvägar och liknande. Vid ronderingen åtgärdas även icke-akuta fel som anmälts till oss under veckan. Vår felanmälan nås på ett eget telefonnummer eller via mail, och lyssnas av flera gånger dagligen.

Fastighetsskjötsel

Vår fastighetsskötsel utförs av våra egna fastighetsskötare med kompetens inom bland annat elarbeten, VVS-arbeten och styr och regler. Alla våra fastigheter ronderas en gång per vecka då vi ser över undercentral, trapphus och gemensamma utrymmen, brandutrymningsvägar och liknande. Vid ronderingen åtgärdas även icke-akuta fel som anmälts till oss under veckan. Vår felanmälan nås på ett eget telefonnummer eller via mail, och lyssnas av flera gånger dagligen.