Fastighetsförvaltning

Fastighets-förvaltning

Förvaltningskoncept

Vi på Stockholmia erbjuder en fullservicelösning inom fastighetsförvaltning. Den innehåller både teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och kameral förvaltning. Detta gör vi dels för att ni ska ha en enkel lösning, men också för att vi ska kunna göra en bra helhetsinsats. Utöver detta kan vi även bistå med hjälp inom projektledning.

Vi förvaltar våra klienters fastigheter på samma sätt som vi tar hand om våra egna. Därför ingår lite mer i vårt förvaltningserbjudande än vad som är vanligt. Istället för att debitera varje åtgärd separat, så har vi ett något högre grundpris där de vanligaste åtgärderna ingår. Alla fakturor går direkt till fastighetsägaren, utan att vi gör något påslag. Som klient har ni ert eget bankkonto. Klienterna riskerar därför inte att pengarna används till något annat än vad de är tänkta för. Ni kan läsa mer om vårt erbjudande under respektive rubrik.

Vi på Stockholmia erbjuder en fullservicelösning inom fastighetsförvaltning. Den innehåller både teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och kameral förvaltning. Detta gör vi dels för att ni ska ha en enkel lösning, men också för att vi ska kunna göra en bra helhetsinsats. Utöver detta kan vi även bistå med hjälp inom projektledning.

Vi förvaltar våra klienters fastigheter på samma sätt som vi tar hand om våra egna. Därför ingår lite mer i vårt förvaltningserbjudande än vad som är vanligt. Istället för att debitera varje åtgärd separat, så har vi ett något högre grundpris där de vanligaste åtgärderna ingår. Alla fakturor går direkt till fastighetsägaren, utan att vi gör något påslag. Som klient har ni ert eget bankkonto. Klienterna riskerar därför inte att pengarna används till något annat än vad de är tänkta för. Du kan läsa mer om vårt erbjudande under respektive rubrik.

Fastighets-förvaltning

Förvaltningskoncept

Vi på Stockholmia erbjuder en fullservicelösning inom fastighetsförvaltning. Den innehåller både teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och kameral förvaltning. Detta gör vi dels för att ni ska ha en enkel lösning, men också för att vi ska kunna göra en bra helhetsinsats. Utöver detta kan vi även bistå med hjälp inom projektledning.

Vi förvaltar våra klienters fastigheter på samma sätt som vi tar hand om våra egna. Därför ingår lite mer i vårt förvaltningserbjudande än vad som är vanligt. Istället för att debitera varje åtgärd separat, så har vi ett något högre grundpris där de vanligaste åtgärderna ingår. Alla fakturor går direkt till fastighetsägaren, utan att vi gör något påslag. Som klient har ni ert eget bankkonto. Klienterna riskerar därför inte att pengarna används till något annat än vad de är tänkta för. Du kan läsa mer om vårt erbjudande under respektive rubrik.

Fastigheten Klamparen 9 på Scheelegatan 38-40 och Pipersgatan 45 på Kungsholmen.

” Vi är mycket nöjda med Stockholmias förvaltning.“

– Styrelsen Brf Klamparen 9, förvaltad av oss sedan 2018
Fastigheten Klamparen 9 på Scheelegatan 38-40 och Pipersgatan 45 på Kungsholmen.

” Vi är mycket nöjda med Stockholmias förvaltning.“

– Styrelsen Brf Klamparen 9, förvaltad av oss sedan 2018

” Vi är mycket nöjda med Stockholmias förvaltning.“

– Styrelsen Brf Klamparen 9, förvaltad av oss sedan 2018

Förvaltningsområden

Teknisk Förvaltning

Inom den tekniska förvaltningen hanterar vi allt som rör fastigheten och de som bor och verkar i fastigheten. Det sträcker sig mellan allt från mindre underhållsarbeten och renoveringar till att hantera lägenhetsbyten, lokalanpassningar och energiuppföljning. Vi har ett stort nätverk av entreprenörer inom olika branscher för att alltid hitta bästa lösning och pris.

Förvaltningsområden

Förvaltnings-områden

Teknisk Förvaltning

Inom den tekniska förvaltningen hanterar vi allt som rör fastigheten och de som bor och verkar i fastigheten. Det sträcker sig mellan allt från mindre underhållsarbeten och renoveringar till att hantera lägenhetsbyten, lokalanpassningar och energiuppföljning. Vi har ett stort nätverk av entreprenörer inom olika branscher för att alltid hitta bästa lösning och pris.

Ekonomisk Förvaltning

I den ekonomiska förvaltningen ingår bland annat löpande redovisning, fakturahantering, hyresavisering och framtagande av årsredovisning samt andra ekonomiska rapporter. Vi har kontakt med alla stora banker och försäkringsbolag för att alltid kunna hjälpa våra kunder med att få rätt produkter till bästa pris.

Ekonomisk Förvaltning

I den ekonomiska förvaltningen ingår bland annat löpande redovisning, fakturahantering, hyresavisering och framtagande av årsredovisning samt andra ekonomiska rapporter. Vi har kontakt med alla stora banker och försäkringsbolag. Detta för att vi är måna om att alltid hjälpa våra kunder med att få rätt produkter till bästa pris.

Fastighetsskötsel

Vår fastighetsskötsel utförs av våra egna fastighetsskötare. De har en samlad kompetens inom bland annat elarbeten, VVS-arbeten och styr och regler. Alla våra fastigheter ronderas en gång per vecka. Då ser vi över allt från undercentral till trapphus och gemensamma utrymmen. Då kontrolleras också brandutrymningsvägar och liknande. Vid ronderingen åtgärdas även icke-akuta fel som anmälts till oss under den gångna veckan. Vår felanmälan nås på ett eget telefonnummer eller via mail, och lyssnas av flera gånger om dagen.

Fastighetsskötsel

Vår fastighetsskötsel utförs av våra egna fastighetsskötare. De har en samlad kompetens inom bland annat elarbeten, VVS-arbeten och styr och regler. Alla våra fastigheter ronderas en gång per vecka. Då ser vi över allt från undercentral till trapphus och gemensamma utrymmen. Då kontrolleras också brandutrymningsvägar och liknande. Vid ronderingen åtgärdas även icke-akuta fel som anmälts till oss under den gångna veckan. Vår felanmälan nås på ett eget telefonnummer eller via mail, och lyssnas av flera gånger om dagen.