Frågor och svar BR-innehavare2020-03-02T22:54:45+02:00

Frågor och svar

Svar för bostadsrättsinnehavare

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som rör ditt boende. Om du inte hittar vad du letar efter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, följ knappen här nedanför för att hitta våra kontaktuppgifter.

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som rör ditt boende. Om du inte hittar vad du letar efter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, följ knappen här nedanför för att hitta våra kontaktuppgifter.

Kontakta Oss

Frågor och svar

Svar för bostadsrätts-innehavare

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som rör ditt boende. Om du inte hittar vad du letar efter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, följ knappen här nedanför för att hitta våra kontaktuppgifter.

Kontakta Oss
Jag vill få ett utdrag från lägenhetsregistret, hur får jag det?2018-11-01T12:28:24+02:00

För att få ett lägenhetsutdrag måste ni kontakta oss. Tryck på knappen nedan för att hitta våra kontaktuppgifter.

Kontakta Oss
Betalning av månadsavgift2018-11-01T12:45:34+02:00

Avgiften är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte. Du kan betala med de avier vi skickar ut. Även om du inte får någon avi har du en skyldighet att betala. Betalar du för sent så debiteras du en påminnelseavgift, ränta, och eventuellt inkassokostnad.

Autogiro2023-06-09T11:09:00+02:00

Du kan alltid betala med autogiro då dras beloppet från ditt konto varje månad på förfallodagen. Du ansvarar för att det finns täckning på kontot. Om täckning saknas så måste du se till att betalningen sker på annat sätt. Hämta hem PDF-blanketten för medgivande om autogiro som finns här nedan. Fyll i och skicka till oss via post eller mejl för att ansluta dig till autogiro.

Hur får jag en bekräftelse av pantsättning som kan lämnas till banken?2018-10-07T10:53:09+02:00

Kontakta oss via vårat kontaktformulär med förfrågan så mailar vi den, alternativt skickar den via post enligt önskemål.

Kontakta Oss
Vad är föreningens stadgar?2018-07-19T09:58:22+02:00

Föreningens stadgar är grunden för en bostadsrättsförening. De innehåller viktig information för dig som medlem i bostadsrättsföreningen. I stadgarna finns de regler som gäller för föreningen och i dem regleras både dina rättigheter och skyldigheter som medlem. Om du inte har fått dem kan du antingen få dem av styrelsen eller kontakta vår kundtjänst.

Jag har gjort ett kassautlägg till föreningen som jag vill få återbetalat, vad ska jag göra?2018-11-01T12:48:55+02:00

Fyll i blanketten för kassautlägg och skicka den till oss så återbetalas dina pengar inom 5 arbetsdagar. Bifoga orginalkvitton samt attest av styrelsen och posta till Stockholmias kontor på nedanstående adress. Blanketten finns att hämta hem här nedan i PDF-format.

Din Bostadsrättsförening
co/ Fastighets AB Stockholmia
Blekingegatan 46
116 62 Stockholm
Jag har ett tillgodo på min avgift/hyra som jag vill få återbetalat, vad ska jag göra?2018-11-01T12:29:29+02:00

Skicka ett mail med dina kontouppgifter till vår kundtjänst så återbetalas dina pengar inom 5 arbetsdagar. Ni når oss via vårt kontaktformulär under ”Kontakta oss”, samt på info@stockholmia.se.

Kontakta Oss
Jag hyr en lägenhet i föreningen där jag bor och vill säga upp den, vem ska jag kontakta?2018-10-07T10:52:07+02:00

Du ska alltid ta kontakt med styrelsen om du önskar säga upp ditt kontrakt i föreningen.  Är du osäker kring vem i styrelsen du kan kontakta så kan du ta kontakt med vår kundtjänst via vårat kontaktformulär så hjälper vi dig vidare.

Kontakta Oss
Jag vill säga upp min parkeringsplats, vem ska jag kontakta?2018-11-01T12:26:10+02:00

Ta kontakt med oss via vårat webbformulär under kundtjänst – kontakta oss. Hanteringen av parkeringsplatser varierar mellan fastigheterna så vi behöver veta var ni bor i för att hjälpa er vidare med er uppsägning.

Kontakta Oss
Jag vill överlåta en del av min lägenhet genom gåva eller försäljning till någon annan, hur går jag tillväga?2018-10-07T10:37:18+02:00

Ett skriftligt avtal ska alltid tas fram vid en försäljning eller gåva. Avtalet ska lämnas till föreningen tillsammans med en ansökan om att eventuell ny medlem ska inträda i föreningen samt att tidigare medlem ska utträda ur föreningen. Tänk på att en gåva ger skatterättsliga effekter (vid bodelning/arv) och för att vara på den säkra sidan är det bra att anlita en sakkunnig för att ta fram gåvobrevet/överlåtelsen.

Jag önskar ta ut pengar ur min reparationsfond, hur gör jag och vad får man använda reparationen till?2018-11-01T12:53:26+02:00

Att en förening har en inre reparationsfond är idag ganska ovanligt. Fonden som bostadsinnehavaren kan nyttja för renovering av lägenheten har avsatts i enlighet med bestämmelserna i föreningrens stadgar. Fonden ska användas till det inre underhållet i lägenheten som höjer lägenhetens standard. Den får inte användas för inköp av lösöre. Det är styrelsen som beslutar om vad som är godkänt att ta nyttja fonden till.

Kan jag begära anstånd på min avgift?2018-10-07T10:24:22+02:00

Det är alltid styrelsen som beslutar om eventuella anstånd gällande hyran eller månadsavgift. Vänd dig därför direkt till dem i den frågan.

Hur går jag tillväga för att hyra ut min lägenhet i andrahand?2018-11-01T12:34:43+02:00

Du behöver få ett godkännande från styrelsen om att hyra ut din lägenhet i andrahand. Kontakta styrelsen i din förening för att höra vilka regler som gäller.

Jag önskar betala min hyra/avgift via e-faktura, hur går jag tillväga?2019-03-18T16:30:37+02:00

Anmälning sker till e‐fakturatjänsten via internetbanken. I de flesta fall kommer en informationsruta att visas när ni lagt in er avgift/hyra till föreningens bankgiro om att ni kan anmäla er för e‐faktura, följ länken och de instruktioner som anges. Det går även bra att söka upp oss som e‐fakturamottagare i internetbanken. Ni ska då söka efter Fastighetsaktiebolaget Stockholmia som mottagare. Observera att ni inte kan söka på föreningens namn då vi hanterar inbetalningarna och därmed står som mottagare för tjänsten. Den som står som avimottagare kan anmäla sig för e‐faktura vilket är samma person som avierna är adresserad till. Kontakta oss om ni vill ändra avimottagare så ordnar vi det.

Jag önskar betala min hyra/avgift via autogiro, hur går jag tillväga?2023-06-09T11:00:12+02:00

Fyll i blanketten Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer, som du hittar i PDF-format här under. Det är viktigt att fylla i föreningens namn som betalningsmottagare. Skicka den till oss på nedanstående adress.

Din Bostadsrättsförening
co/ Fastighets AB Stockholmia
Stortorget 3
111 29 Stockholm
Min hyra/avgift har inte dragits trots att jag har autogiro, vad kan det bero på?2018-10-07T10:47:23+02:00

Vi drar pengar från kontot på förfallodagen, om det infaller på en helgdag dras pengarna vardagen innan. Om täckning saknas vid denna tidpunkt görs vanligen två omförsök men variationer kan förkomma för olika banker. Har du haft täckning på förfallodagen men pengarna ändå inte har dragits bör du kontakta vår kundtjänst. Du måste också betala hyran/avgiften manuellt då vi inte har någon möjlighet att dra pengar vid senare tillfälle. Är autogirot helt nytt så ska du ha fått makulerade avier som bekräftelse på att vi drar pengar, har du inte fått det måste du betala manuellt.

Kontakta Oss
Hur vet jag när autogirot börjar gälla?2018-10-07T10:43:11+02:00

Så snart vi har fått medgivandet godkänt från banken skickar vi ut makulerade avier som bekräftelse på att autogirot börjar gälla. Till dess att du erhållit makulerade avier ska betalningen ske manuellt precis som tidigare. Är du osäker hur status är kan du kontakta vår kundtjänst.

Kontakta Oss
När kommer mina hyres/avgifts-avier?2018-11-01T12:38:07+02:00

Avierna skickas ut kvartalsvis fyra gånger om året; i december, mars, juni och september. Hyran/avgiften är en förskottsbetalning och ska betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte. Saknar du dina avier? Ta kontakt med vår kundtjänst.

Kontakta Oss
Jag har fått en pantsättningsavgift debiterad på min avi, vad är det?2018-10-07T10:23:52+02:00

Pantsättningsavgiften är en administrativ avgift som debiteras i enlighet med föreningens stadgar när en bostadsrättsinnehavare tar ett eller flera nya lån och därmed pansätter lägenheten. Avgiften tas ut för att administrera pantsättningshandlingen i föreningens lägenhetsregister. Pantsättningsavgiften debiteras även då ett lån läggs om. Avgiftens storlek regleras i föreningens stadgar, vanligtvis uppgår den till 1 % av ett prisbasbelopp. Beslut om att denna avgift tas ut fattas av styrelsen.

Hur bokar jag tvättstugan och hur lång är min tvättid?2019-02-20T18:12:13+02:00

Det finns olika typer av bokningssystem för tvättstuga. Titta utanför tvättstugan i ditt hus om du har en fysisk bokningstavla eller en elektronisk bokningsskärm, alternativt en bokningspärm.

Bokningspärm

Om du har en bokningspärm, skriv in dig på en ledig tid i pärmen. Du har 1 timmes torktid i tvättstugan efter tvättidens utgång.

Fysisk bokningstavla

Om du har en fysisk bokningstavla finns det flyttbara cylindrar med nummer på. Flytta din cylinder till den tid du vill boka, och flytta sedan cylindern till dörrens lås när det är din tid. Du har 1 timmes torktid i tvättstugan efter tvättidens utgång. Ditt cylindernummer är samma som ditt lägenhetsnummer, och det hittar du på ditt hyreskontrakt eller hyresavi, där det är de sista siffrorna i ditt kontraktsnummer. Det är inte samma nummer som Lantmäteriets lägenhetsnummer, LMV. Du ska ha fått en nyckel till cylindern i samband med överlämnandet av resterande lägenhetsnycklar.

Elektronisk bokningstavla

Om du har en elektronisk bokningstavla använder du samma låsbricka som till porten för att logga in och boka/avboka tid. Välj vilken tid du vill boka, lås sedan upp dörren till tvättstugan genom att blippa in dig på bokningstavlan med din bricka när tiden startar. Kom ihåg att checka in i tvättstugan inom 60 minuter från att din tid börjar, annars försvinner din bokning och någon annan kan ta över tiden. Du har tillgång till tvättstugan 1 timma efter tvättidens slut för torktid. För mer information om hur bokningstavlan fungerar, se nedanstående PDF.

Hur låser jag upp porten via telefonen?2018-10-07T10:23:39+02:00

Tryck först # och därefter ett telefonnummer på portkodläsaren. Det kommer att ringa till den kopplade telefonen, tryck 5 på telefonen. Då kommer porten att låsas upp. Du måste kontakta kundservice för att koppla ett telefonnummer till porttelefonen. Kontakta oss här.

Hur gör jag nya/extra nycklar?2018-10-07T10:45:43+02:00

Lägenhetsnyckeln är spärrad för kopiering. Om du har en tillhörande blå kopieringsnyckel tar du den till låssmeden. Om du inte har en kopieringsnyckel kontakta kundtjänst och ange det nummer som står på nyckeln, så tar vi kontakt med låssmeden och meddelar att du vill kopiera nyckeln. Ta med legitimation och lägenhetsnyckel till låssmeden. Den boende står för kostnaden för extra nycklar.

Om du vill göra en extra låstagg måste du komma in på vårat kontor. En ny tagg kostar 250 kronor. Om din tagg har slutat fungera, kom in på kontoret så programmerar vi om den. Vårat kontor ligger på Stockholmia, Blekingegatan 46, 116 62 i Stockholm.

Nycklar för brevlåda och tvättstuga går oftast inte att kopiera. Fråga en låssmed om hen kan kopiera din nyckel. Oftast behöver du sätta in en ny låscylinder för att få fler nycklar. Den boende står för kostnaden.

Kontakta Oss
Vad gör jag om min låstagg/låsbricka/blipp slutar fungera?2018-10-07T10:45:19+02:00

Om din tagg har slutat fungera, kom in på vårat kontor så programmerar vi om den. Stockholmias kontor ligger på Blekingegatan 46, 116 62 i Stockholm.

Kontakta Oss
Vad gör jag när något gått sönder/slutat fungera i min lägenhet?2018-10-07T10:44:52+02:00

Om något har gått sönder eller slutat fungera i din lägenhet eller i ditt hus, tar du kontakt med felanmälan. Antingen fyller du i formuläret, eller så kan du ringa felanmälan på 08 5055 36 30. Försök beskriva ditt problem så ingående som möjligt och lämna gärna en bild.

Felanmälan
Jag vill få ett utdrag från lägenhetsregistret, hur får jag det?2018-11-01T12:28:24+02:00

För att få ett lägenhetsutdrag måste ni kontakta oss. Tryck på knappen nedan för att hitta våra kontaktuppgifter.

Kontakta Oss
Betalning av månadsavgift2018-11-01T12:45:34+02:00

Avgiften är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte. Du kan betala med de avier vi skickar ut. Även om du inte får någon avi har du en skyldighet att betala. Betalar du för sent så debiteras du en påminnelseavgift, ränta, och eventuellt inkassokostnad.

Autogiro2023-06-09T11:09:00+02:00

Du kan alltid betala med autogiro då dras beloppet från ditt konto varje månad på förfallodagen. Du ansvarar för att det finns täckning på kontot. Om täckning saknas så måste du se till att betalningen sker på annat sätt. Hämta hem PDF-blanketten för medgivande om autogiro som finns här nedan. Fyll i och skicka till oss via post eller mejl för att ansluta dig till autogiro.

Hur får jag en bekräftelse av pantsättning som kan lämnas till banken?2018-10-07T10:53:09+02:00

Kontakta oss via vårat kontaktformulär med förfrågan så mailar vi den, alternativt skickar den via post enligt önskemål.

Kontakta Oss
Vad är föreningens stadgar?2018-07-19T09:58:22+02:00

Föreningens stadgar är grunden för en bostadsrättsförening. De innehåller viktig information för dig som medlem i bostadsrättsföreningen. I stadgarna finns de regler som gäller för föreningen och i dem regleras både dina rättigheter och skyldigheter som medlem. Om du inte har fått dem kan du antingen få dem av styrelsen eller kontakta vår kundtjänst.

Jag har gjort ett kassautlägg till föreningen som jag vill få återbetalat, vad ska jag göra?2018-11-01T12:48:55+02:00

Fyll i blanketten för kassautlägg och skicka den till oss så återbetalas dina pengar inom 5 arbetsdagar. Bifoga orginalkvitton samt attest av styrelsen och posta till Stockholmias kontor på nedanstående adress. Blanketten finns att hämta hem här nedan i PDF-format.

Din Bostadsrättsförening
co/ Fastighets AB Stockholmia
Blekingegatan 46
116 62 Stockholm
Jag har ett tillgodo på min avgift/hyra som jag vill få återbetalat, vad ska jag göra?2018-11-01T12:29:29+02:00

Skicka ett mail med dina kontouppgifter till vår kundtjänst så återbetalas dina pengar inom 5 arbetsdagar. Ni når oss via vårt kontaktformulär under ”Kontakta oss”, samt på info@stockholmia.se.

Kontakta Oss
Jag hyr en lägenhet i föreningen där jag bor och vill säga upp den, vem ska jag kontakta?2018-10-07T10:52:07+02:00

Du ska alltid ta kontakt med styrelsen om du önskar säga upp ditt kontrakt i föreningen.  Är du osäker kring vem i styrelsen du kan kontakta så kan du ta kontakt med vår kundtjänst via vårat kontaktformulär så hjälper vi dig vidare.

Kontakta Oss
Jag vill säga upp min parkeringsplats, vem ska jag kontakta?2018-11-01T12:26:10+02:00

Ta kontakt med oss via vårat webbformulär under kundtjänst – kontakta oss. Hanteringen av parkeringsplatser varierar mellan fastigheterna så vi behöver veta var ni bor i för att hjälpa er vidare med er uppsägning.

Kontakta Oss
Jag vill överlåta en del av min lägenhet genom gåva eller försäljning till någon annan, hur går jag tillväga?2018-10-07T10:37:18+02:00

Ett skriftligt avtal ska alltid tas fram vid en försäljning eller gåva. Avtalet ska lämnas till föreningen tillsammans med en ansökan om att eventuell ny medlem ska inträda i föreningen samt att tidigare medlem ska utträda ur föreningen. Tänk på att en gåva ger skatterättsliga effekter (vid bodelning/arv) och för att vara på den säkra sidan är det bra att anlita en sakkunnig för att ta fram gåvobrevet/överlåtelsen.

Jag önskar ta ut pengar ur min reparationsfond, hur gör jag och vad får man använda reparationen till?2018-11-01T12:53:26+02:00

Att en förening har en inre reparationsfond är idag ganska ovanligt. Fonden som bostadsinnehavaren kan nyttja för renovering av lägenheten har avsatts i enlighet med bestämmelserna i föreningrens stadgar. Fonden ska användas till det inre underhållet i lägenheten som höjer lägenhetens standard. Den får inte användas för inköp av lösöre. Det är styrelsen som beslutar om vad som är godkänt att ta nyttja fonden till.

Kan jag begära anstånd på min avgift?2018-10-07T10:24:22+02:00

Det är alltid styrelsen som beslutar om eventuella anstånd gällande hyran eller månadsavgift. Vänd dig därför direkt till dem i den frågan.

Hur går jag tillväga för att hyra ut min lägenhet i andrahand?2018-11-01T12:34:43+02:00

Du behöver få ett godkännande från styrelsen om att hyra ut din lägenhet i andrahand. Kontakta styrelsen i din förening för att höra vilka regler som gäller.

Jag önskar betala min hyra/avgift via e-faktura, hur går jag tillväga?2019-03-18T16:30:37+02:00

Anmälning sker till e‐fakturatjänsten via internetbanken. I de flesta fall kommer en informationsruta att visas när ni lagt in er avgift/hyra till föreningens bankgiro om att ni kan anmäla er för e‐faktura, följ länken och de instruktioner som anges. Det går även bra att söka upp oss som e‐fakturamottagare i internetbanken. Ni ska då söka efter Fastighetsaktiebolaget Stockholmia som mottagare. Observera att ni inte kan söka på föreningens namn då vi hanterar inbetalningarna och därmed står som mottagare för tjänsten. Den som står som avimottagare kan anmäla sig för e‐faktura vilket är samma person som avierna är adresserad till. Kontakta oss om ni vill ändra avimottagare så ordnar vi det.

Jag önskar betala min hyra/avgift via autogiro, hur går jag tillväga?2023-06-09T11:00:12+02:00

Fyll i blanketten Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer, som du hittar i PDF-format här under. Det är viktigt att fylla i föreningens namn som betalningsmottagare. Skicka den till oss på nedanstående adress.

Din Bostadsrättsförening
co/ Fastighets AB Stockholmia
Stortorget 3
111 29 Stockholm
Min hyra/avgift har inte dragits trots att jag har autogiro, vad kan det bero på?2018-10-07T10:47:23+02:00

Vi drar pengar från kontot på förfallodagen, om det infaller på en helgdag dras pengarna vardagen innan. Om täckning saknas vid denna tidpunkt görs vanligen två omförsök men variationer kan förkomma för olika banker. Har du haft täckning på förfallodagen men pengarna ändå inte har dragits bör du kontakta vår kundtjänst. Du måste också betala hyran/avgiften manuellt då vi inte har någon möjlighet att dra pengar vid senare tillfälle. Är autogirot helt nytt så ska du ha fått makulerade avier som bekräftelse på att vi drar pengar, har du inte fått det måste du betala manuellt.

Kontakta Oss
Hur vet jag när autogirot börjar gälla?2018-10-07T10:43:11+02:00

Så snart vi har fått medgivandet godkänt från banken skickar vi ut makulerade avier som bekräftelse på att autogirot börjar gälla. Till dess att du erhållit makulerade avier ska betalningen ske manuellt precis som tidigare. Är du osäker hur status är kan du kontakta vår kundtjänst.

Kontakta Oss
När kommer mina hyres/avgifts-avier?2018-11-01T12:38:07+02:00

Avierna skickas ut kvartalsvis fyra gånger om året; i december, mars, juni och september. Hyran/avgiften är en förskottsbetalning och ska betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte. Saknar du dina avier? Ta kontakt med vår kundtjänst.

Kontakta Oss
Jag har fått en pantsättningsavgift debiterad på min avi, vad är det?2018-10-07T10:23:52+02:00

Pantsättningsavgiften är en administrativ avgift som debiteras i enlighet med föreningens stadgar när en bostadsrättsinnehavare tar ett eller flera nya lån och därmed pansätter lägenheten. Avgiften tas ut för att administrera pantsättningshandlingen i föreningens lägenhetsregister. Pantsättningsavgiften debiteras även då ett lån läggs om. Avgiftens storlek regleras i föreningens stadgar, vanligtvis uppgår den till 1 % av ett prisbasbelopp. Beslut om att denna avgift tas ut fattas av styrelsen.

Hur bokar jag tvättstugan och hur lång är min tvättid?2019-02-20T18:12:13+02:00

Det finns olika typer av bokningssystem för tvättstuga. Titta utanför tvättstugan i ditt hus om du har en fysisk bokningstavla eller en elektronisk bokningsskärm, alternativt en bokningspärm.

Bokningspärm

Om du har en bokningspärm, skriv in dig på en ledig tid i pärmen. Du har 1 timmes torktid i tvättstugan efter tvättidens utgång.

Fysisk bokningstavla

Om du har en fysisk bokningstavla finns det flyttbara cylindrar med nummer på. Flytta din cylinder till den tid du vill boka, och flytta sedan cylindern till dörrens lås när det är din tid. Du har 1 timmes torktid i tvättstugan efter tvättidens utgång. Ditt cylindernummer är samma som ditt lägenhetsnummer, och det hittar du på ditt hyreskontrakt eller hyresavi, där det är de sista siffrorna i ditt kontraktsnummer. Det är inte samma nummer som Lantmäteriets lägenhetsnummer, LMV. Du ska ha fått en nyckel till cylindern i samband med överlämnandet av resterande lägenhetsnycklar.

Elektronisk bokningstavla

Om du har en elektronisk bokningstavla använder du samma låsbricka som till porten för att logga in och boka/avboka tid. Välj vilken tid du vill boka, lås sedan upp dörren till tvättstugan genom att blippa in dig på bokningstavlan med din bricka när tiden startar. Kom ihåg att checka in i tvättstugan inom 60 minuter från att din tid börjar, annars försvinner din bokning och någon annan kan ta över tiden. Du har tillgång till tvättstugan 1 timma efter tvättidens slut för torktid. För mer information om hur bokningstavlan fungerar, se nedanstående PDF.

Hur låser jag upp porten via telefonen?2018-10-07T10:23:39+02:00

Tryck först # och därefter ett telefonnummer på portkodläsaren. Det kommer att ringa till den kopplade telefonen, tryck 5 på telefonen. Då kommer porten att låsas upp. Du måste kontakta kundservice för att koppla ett telefonnummer till porttelefonen. Kontakta oss här.

Hur gör jag nya/extra nycklar?2018-10-07T10:45:43+02:00

Lägenhetsnyckeln är spärrad för kopiering. Om du har en tillhörande blå kopieringsnyckel tar du den till låssmeden. Om du inte har en kopieringsnyckel kontakta kundtjänst och ange det nummer som står på nyckeln, så tar vi kontakt med låssmeden och meddelar att du vill kopiera nyckeln. Ta med legitimation och lägenhetsnyckel till låssmeden. Den boende står för kostnaden för extra nycklar.

Om du vill göra en extra låstagg måste du komma in på vårat kontor. En ny tagg kostar 250 kronor. Om din tagg har slutat fungera, kom in på kontoret så programmerar vi om den. Vårat kontor ligger på Stockholmia, Blekingegatan 46, 116 62 i Stockholm.

Nycklar för brevlåda och tvättstuga går oftast inte att kopiera. Fråga en låssmed om hen kan kopiera din nyckel. Oftast behöver du sätta in en ny låscylinder för att få fler nycklar. Den boende står för kostnaden.

Kontakta Oss
Vad gör jag om min låstagg/låsbricka/blipp slutar fungera?2018-10-07T10:45:19+02:00

Om din tagg har slutat fungera, kom in på vårat kontor så programmerar vi om den. Stockholmias kontor ligger på Blekingegatan 46, 116 62 i Stockholm.

Kontakta Oss
Vad gör jag när något gått sönder/slutat fungera i min lägenhet?2018-10-07T10:44:52+02:00

Om något har gått sönder eller slutat fungera i din lägenhet eller i ditt hus, tar du kontakt med felanmälan. Antingen fyller du i formuläret, eller så kan du ringa felanmälan på 08 5055 36 30. Försök beskriva ditt problem så ingående som möjligt och lämna gärna en bild.

Felanmälan
Jag vill få ett utdrag från lägenhetsregistret, hur får jag det?2018-11-01T12:28:24+02:00

För att få ett lägenhetsutdrag måste ni kontakta oss. Tryck på knappen nedan för att hitta våra kontaktuppgifter.

Kontakta Oss
Betalning av månadsavgift2018-11-01T12:45:34+02:00

Avgiften är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte. Du kan betala med de avier vi skickar ut. Även om du inte får någon avi har du en skyldighet att betala. Betalar du för sent så debiteras du en påminnelseavgift, ränta, och eventuellt inkassokostnad.

Autogiro2023-06-09T11:09:00+02:00

Du kan alltid betala med autogiro då dras beloppet från ditt konto varje månad på förfallodagen. Du ansvarar för att det finns täckning på kontot. Om täckning saknas så måste du se till att betalningen sker på annat sätt. Hämta hem PDF-blanketten för medgivande om autogiro som finns här nedan. Fyll i och skicka till oss via post eller mejl för att ansluta dig till autogiro.

Hur får jag en bekräftelse av pantsättning som kan lämnas till banken?2018-10-07T10:53:09+02:00

Kontakta oss via vårat kontaktformulär med förfrågan så mailar vi den, alternativt skickar den via post enligt önskemål.

Kontakta Oss
Vad är föreningens stadgar?2018-07-19T09:58:22+02:00

Föreningens stadgar är grunden för en bostadsrättsförening. De innehåller viktig information för dig som medlem i bostadsrättsföreningen. I stadgarna finns de regler som gäller för föreningen och i dem regleras både dina rättigheter och skyldigheter som medlem. Om du inte har fått dem kan du antingen få dem av styrelsen eller kontakta vår kundtjänst.

Jag har gjort ett kassautlägg till föreningen som jag vill få återbetalat, vad ska jag göra?2018-11-01T12:48:55+02:00

Fyll i blanketten för kassautlägg och skicka den till oss så återbetalas dina pengar inom 5 arbetsdagar. Bifoga orginalkvitton samt attest av styrelsen och posta till Stockholmias kontor på nedanstående adress. Blanketten finns att hämta hem här nedan i PDF-format.

Din Bostadsrättsförening
co/ Fastighets AB Stockholmia
Blekingegatan 46
116 62 Stockholm
Jag har ett tillgodo på min avgift/hyra som jag vill få återbetalat, vad ska jag göra?2018-11-01T12:29:29+02:00

Skicka ett mail med dina kontouppgifter till vår kundtjänst så återbetalas dina pengar inom 5 arbetsdagar. Ni når oss via vårt kontaktformulär under ”Kontakta oss”, samt på info@stockholmia.se.

Kontakta Oss
Jag hyr en lägenhet i föreningen där jag bor och vill säga upp den, vem ska jag kontakta?2018-10-07T10:52:07+02:00

Du ska alltid ta kontakt med styrelsen om du önskar säga upp ditt kontrakt i föreningen.  Är du osäker kring vem i styrelsen du kan kontakta så kan du ta kontakt med vår kundtjänst via vårat kontaktformulär så hjälper vi dig vidare.

Kontakta Oss
Jag vill säga upp min parkeringsplats, vem ska jag kontakta?2018-11-01T12:26:10+02:00

Ta kontakt med oss via vårat webbformulär under kundtjänst – kontakta oss. Hanteringen av parkeringsplatser varierar mellan fastigheterna så vi behöver veta var ni bor i för att hjälpa er vidare med er uppsägning.

Kontakta Oss
Jag vill överlåta en del av min lägenhet genom gåva eller försäljning till någon annan, hur går jag tillväga?2018-10-07T10:37:18+02:00

Ett skriftligt avtal ska alltid tas fram vid en försäljning eller gåva. Avtalet ska lämnas till föreningen tillsammans med en ansökan om att eventuell ny medlem ska inträda i föreningen samt att tidigare medlem ska utträda ur föreningen. Tänk på att en gåva ger skatterättsliga effekter (vid bodelning/arv) och för att vara på den säkra sidan är det bra att anlita en sakkunnig för att ta fram gåvobrevet/överlåtelsen.

Jag önskar ta ut pengar ur min reparationsfond, hur gör jag och vad får man använda reparationen till?2018-11-01T12:53:26+02:00

Att en förening har en inre reparationsfond är idag ganska ovanligt. Fonden som bostadsinnehavaren kan nyttja för renovering av lägenheten har avsatts i enlighet med bestämmelserna i föreningrens stadgar. Fonden ska användas till det inre underhållet i lägenheten som höjer lägenhetens standard. Den får inte användas för inköp av lösöre. Det är styrelsen som beslutar om vad som är godkänt att ta nyttja fonden till.

Kan jag begära anstånd på min avgift?2018-10-07T10:24:22+02:00

Det är alltid styrelsen som beslutar om eventuella anstånd gällande hyran eller månadsavgift. Vänd dig därför direkt till dem i den frågan.

Hur går jag tillväga för att hyra ut min lägenhet i andrahand?2018-11-01T12:34:43+02:00

Du behöver få ett godkännande från styrelsen om att hyra ut din lägenhet i andrahand. Kontakta styrelsen i din förening för att höra vilka regler som gäller.

Jag önskar betala min hyra/avgift via e-faktura, hur går jag tillväga?2019-03-18T16:30:37+02:00

Anmälning sker till e‐fakturatjänsten via internetbanken. I de flesta fall kommer en informationsruta att visas när ni lagt in er avgift/hyra till föreningens bankgiro om att ni kan anmäla er för e‐faktura, följ länken och de instruktioner som anges. Det går även bra att söka upp oss som e‐fakturamottagare i internetbanken. Ni ska då söka efter Fastighetsaktiebolaget Stockholmia som mottagare. Observera att ni inte kan söka på föreningens namn då vi hanterar inbetalningarna och därmed står som mottagare för tjänsten. Den som står som avimottagare kan anmäla sig för e‐faktura vilket är samma person som avierna är adresserad till. Kontakta oss om ni vill ändra avimottagare så ordnar vi det.

Jag önskar betala min hyra/avgift via autogiro, hur går jag tillväga?2023-06-09T11:00:12+02:00

Fyll i blanketten Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer, som du hittar i PDF-format här under. Det är viktigt att fylla i föreningens namn som betalningsmottagare. Skicka den till oss på nedanstående adress.

Din Bostadsrättsförening
co/ Fastighets AB Stockholmia
Stortorget 3
111 29 Stockholm
Min hyra/avgift har inte dragits trots att jag har autogiro, vad kan det bero på?2018-10-07T10:47:23+02:00

Vi drar pengar från kontot på förfallodagen, om det infaller på en helgdag dras pengarna vardagen innan. Om täckning saknas vid denna tidpunkt görs vanligen två omförsök men variationer kan förkomma för olika banker. Har du haft täckning på förfallodagen men pengarna ändå inte har dragits bör du kontakta vår kundtjänst. Du måste också betala hyran/avgiften manuellt då vi inte har någon möjlighet att dra pengar vid senare tillfälle. Är autogirot helt nytt så ska du ha fått makulerade avier som bekräftelse på att vi drar pengar, har du inte fått det måste du betala manuellt.

Kontakta Oss
Hur vet jag när autogirot börjar gälla?2018-10-07T10:43:11+02:00

Så snart vi har fått medgivandet godkänt från banken skickar vi ut makulerade avier som bekräftelse på att autogirot börjar gälla. Till dess att du erhållit makulerade avier ska betalningen ske manuellt precis som tidigare. Är du osäker hur status är kan du kontakta vår kundtjänst.

Kontakta Oss
När kommer mina hyres/avgifts-avier?2018-11-01T12:38:07+02:00

Avierna skickas ut kvartalsvis fyra gånger om året; i december, mars, juni och september. Hyran/avgiften är en förskottsbetalning och ska betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte. Saknar du dina avier? Ta kontakt med vår kundtjänst.

Kontakta Oss
Jag har fått en pantsättningsavgift debiterad på min avi, vad är det?2018-10-07T10:23:52+02:00

Pantsättningsavgiften är en administrativ avgift som debiteras i enlighet med föreningens stadgar när en bostadsrättsinnehavare tar ett eller flera nya lån och därmed pansätter lägenheten. Avgiften tas ut för att administrera pantsättningshandlingen i föreningens lägenhetsregister. Pantsättningsavgiften debiteras även då ett lån läggs om. Avgiftens storlek regleras i föreningens stadgar, vanligtvis uppgår den till 1 % av ett prisbasbelopp. Beslut om att denna avgift tas ut fattas av styrelsen.

Hur bokar jag tvättstugan och hur lång är min tvättid?2019-02-20T18:12:13+02:00

Det finns olika typer av bokningssystem för tvättstuga. Titta utanför tvättstugan i ditt hus om du har en fysisk bokningstavla eller en elektronisk bokningsskärm, alternativt en bokningspärm.

Bokningspärm

Om du har en bokningspärm, skriv in dig på en ledig tid i pärmen. Du har 1 timmes torktid i tvättstugan efter tvättidens utgång.

Fysisk bokningstavla

Om du har en fysisk bokningstavla finns det flyttbara cylindrar med nummer på. Flytta din cylinder till den tid du vill boka, och flytta sedan cylindern till dörrens lås när det är din tid. Du har 1 timmes torktid i tvättstugan efter tvättidens utgång. Ditt cylindernummer är samma som ditt lägenhetsnummer, och det hittar du på ditt hyreskontrakt eller hyresavi, där det är de sista siffrorna i ditt kontraktsnummer. Det är inte samma nummer som Lantmäteriets lägenhetsnummer, LMV. Du ska ha fått en nyckel till cylindern i samband med överlämnandet av resterande lägenhetsnycklar.

Elektronisk bokningstavla

Om du har en elektronisk bokningstavla använder du samma låsbricka som till porten för att logga in och boka/avboka tid. Välj vilken tid du vill boka, lås sedan upp dörren till tvättstugan genom att blippa in dig på bokningstavlan med din bricka när tiden startar. Kom ihåg att checka in i tvättstugan inom 60 minuter från att din tid börjar, annars försvinner din bokning och någon annan kan ta över tiden. Du har tillgång till tvättstugan 1 timma efter tvättidens slut för torktid. För mer information om hur bokningstavlan fungerar, se nedanstående PDF.

Hur låser jag upp porten via telefonen?2018-10-07T10:23:39+02:00

Tryck först # och därefter ett telefonnummer på portkodläsaren. Det kommer att ringa till den kopplade telefonen, tryck 5 på telefonen. Då kommer porten att låsas upp. Du måste kontakta kundservice för att koppla ett telefonnummer till porttelefonen. Kontakta oss här.

Hur gör jag nya/extra nycklar?2018-10-07T10:45:43+02:00

Lägenhetsnyckeln är spärrad för kopiering. Om du har en tillhörande blå kopieringsnyckel tar du den till låssmeden. Om du inte har en kopieringsnyckel kontakta kundtjänst och ange det nummer som står på nyckeln, så tar vi kontakt med låssmeden och meddelar att du vill kopiera nyckeln. Ta med legitimation och lägenhetsnyckel till låssmeden. Den boende står för kostnaden för extra nycklar.

Om du vill göra en extra låstagg måste du komma in på vårat kontor. En ny tagg kostar 250 kronor. Om din tagg har slutat fungera, kom in på kontoret så programmerar vi om den. Vårat kontor ligger på Stockholmia, Blekingegatan 46, 116 62 i Stockholm.

Nycklar för brevlåda och tvättstuga går oftast inte att kopiera. Fråga en låssmed om hen kan kopiera din nyckel. Oftast behöver du sätta in en ny låscylinder för att få fler nycklar. Den boende står för kostnaden.

Kontakta Oss
Vad gör jag om min låstagg/låsbricka/blipp slutar fungera?2018-10-07T10:45:19+02:00

Om din tagg har slutat fungera, kom in på vårat kontor så programmerar vi om den. Stockholmias kontor ligger på Blekingegatan 46, 116 62 i Stockholm.

Kontakta Oss
Vad gör jag när något gått sönder/slutat fungera i min lägenhet?2018-10-07T10:44:52+02:00

Om något har gått sönder eller slutat fungera i din lägenhet eller i ditt hus, tar du kontakt med felanmälan. Antingen fyller du i formuläret, eller så kan du ringa felanmälan på 08 5055 36 30. Försök beskriva ditt problem så ingående som möjligt och lämna gärna en bild.

Felanmälan