Fastigheten Valand 13 på Hälsingehöjden 7 och St Eriksgatan 102 i Vasastan.

Stockholmia är.

Stockholmia är ett mellanstort familjeföretag som grundades 1963. Det ursprungliga syftet med bolaget var att sköta om familjens egna fastigheter, men under åren har verksamheten vidgats till att även förvalta externa klienter. Våra kunder idag består av mindre privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andelshus. Totalt förvaltar vi cirka 160 000 kvm bostäder och lokaler i Stockholm, varav cirka 100 000 kvm ägs av oss. Vi förvaltar fastigheter i alla stadsdelar inom tull och även i många delar av storstockholm.

Vår förvaltningsfilosofi bygger på långsiktigt värdeskapande. Genom strukturerad rondering och god kontakt med hyresgäster och bostadsrättsinnehavare skapar vi trivsamma miljöer som fler vill värna om. Detta tillsammans med väl genomtänkta underhållsinsatser skapar effektiva förvaltningsenheter med stabila och bra kassaflöden.

Publicerad 2021-02-15