Stockholmias historia

Stockholmias väg fram till idag

Vy över Stockholm med Stadshuset i förgrunden.

1948.

1948 köptes den första fastigheten av Märta Johnzon, vilket innebar startskottet för Stockholmia. Den var belägen på Kammakagatan 29 i Stockholm och innehöll 34 lägenheter samt en lokan på bottenvåningen.

1963.

Fastighetsaktiebolaget Stockholmia bildades 1963 av Holger Johnzon. Holger hade tidigare hjälpt sin mor med förvaltningen av hennes fastigheter. I takt med att verksamheten växte, samt att externa fastighetsägare vände sig till honom för att få hjälp med förvaltningen av deras fastigheter, bestämde sig Holger för att grunda Stockholmia.

Porträtt av Holger Johnzon, grundare av Stockholmia
Fastigheten Bildstoden 1 på Bildhuggarvägen 14 i Johanneshov.

1969.

Bildstoden 1 är den fastighet som Stockholmia har förvaltat längst av de fastigheter vi förvaltar idag, ungefär sedan 1969. Fastigheten ligger på Bildhuggarvägen 14 i Johanneshov. Den  byggdes år  1944, ritad av Wolter Gahn. Bildstoden 1 ett bostadshus med 29 hyresrätter, och har även en lokal i gatuplan.

Sveavägen 33.

Stockholmias kontor låg vid den här tiden på Sveavägen 33 i Stockholm i samma hus där Holger hade sin bostad.
På Kontoret satt den Kamerala förvaltningen och den tekniska förvaltningen.
Fastighetsskötarna hade sitt säte i Fältöversten på Karlaplan.

Stockholmias gamla logga, ritad av Holger Johnzon

Stockholmias symbol ca 1980,
ritad av Holger Johnzon

Fastigheten Obelisken 29 på Blekingegatan 42-48 på Södermalm.

2002.

I början av 2000-talet flyttade de tre förvaltningsdelarna ihop, och för första gången var hela versamheten samlad på ett kontor, i Obelisken på Södermalm.
Förvaltningen ligger kvar där än idag och har samma inriktning som när Holger startade företaget 1963.
Idag är det andra generationen som driver vidare företaget.

2023.

Fastigheten Cepheus 1 och 20 på Stortorget i Gamla stan.

Stockholmias historia

Stockholmias väg fram till idag

Vy över Stockholm med Stadshuset i förgrunden.

1948.

1948 köptes den första fastigheten av Märta Johnzon, vilket innebar startskottet för Stockholmia. Den var belägen på Kammakagatan 29 i Stockholm och innehöll 34 lägenheter samt en lokan på bottenvåningen.

Porträtt av Holger Johnzon, grundare av Stockholmia

1963.

Fastighetsaktiebolaget Stockholmia bildades 1963 av Holger Johnzon.
Holger hade tidigare hjälpt sin mor med förvaltningen av hennes fastigheter. I takt med att verksamheten växte, samt att externa fastighetsägare vände sig till honom för att få hjälp med förvaltningen av deras fastigheter, bestämde sig Holger för att grunda Stockholmia.

Fastigheten Bildstoden 1 på Bildhuggarvägen 14 i Johanneshov.

1969.

Bildstoden 1 är den fastighet som Stockholmia har förvaltat längst av de fastigheter vi förvaltar idag, ungefär sedan 1969. Fastigheten ligger på Bildhuggarvägen 14 i Johanneshov. Den  byggdes år  1944, ritad av Wolter Gahn. Bildstoden 1 ett bostadshus med 29 hyresrätter, och har även en lokal i gatuplan.

Stockholmias gamla logga, ritad av Holger Johnzon

Stockholmias symbol ca 1980,
ritad av Holger Johnzon

Sveavägen 33.

Stockholmias kontor låg vid den här tiden på Sveavägen 33 i Stockholm i samma hus där Holger hade sin bostad.
På Kontoret satt den Kamerala förvaltningen och den tekniska förvaltningen.
Fastighetsskötarna hade sitt säte i Fältöversten på Karlaplan.

Fastigheten Obelisken 29 på Blekingegatan 42-48 på Södermalm.

2002.

I början av 2000-talet flyttade de tre förvaltningsdelarna ihop, och för första gången var hela versamheten samlad på ett kontor, i Obelisken på Södermalm.
Förvaltningen ligger kvar där än idag och har samma inriktning som när Holger startade företaget 1963.
Idag är det andra generationen som driver vidare företaget.

2023.

Stockholmias historia

Stockholmias väg fram till idag

1948.

1948 köptes den första fastigheten av Märta Johnzon, vilket innebar startskottet för Stockholmia. Den var belägen på Kammakagatan 29 i Stockholm och innehöll 34 lägenheter samt en lokal på bottenvåningen.

1963.

Fastighetsaktiebolaget Stockholmia bildades 1963 av Holger Johnzon.
Holger hade tidigare hjälpt sin mor med förvaltningen av hennes fastigheter. I takt med att verksamheten växte, samt att externa fastighetsägare vände sig till honom för att få hjälp med förvaltningen av deras fastigheter, bestämde sig Holger för att grunda Stockholmia.

1969.

Bildstoden 1 är den fastighet som Stockholmia har förvaltat längst av de fastigheter vi förvaltar idag, ungefär sedan 1969. Fastigheten ligger på Bildhuggarvägen 14 i Johanneshov. Den  byggdes år  1944, ritad av Wolter Gahn. Bildstoden 1 ett bostadshus med 29 hyresrätter, och har även en lokal i gatuplan.

Stockholmias gamla logga, ritad av Holger Johnzon
Stockholmias symbol ca 1980,
ritad av Holger Johnzon

Sveavägen 33.

Stockholmias kontor låg vid den här tiden på Sveavägen 33 i Stockholm i samma hus där Holger hade sin bostad.
På Kontoret satt den Kamerala förvaltningen och den tekniska förvaltningen.
Fastighetsskötarna hade sitt säte i Fältöversten på Karlaplan.

2002.

I början av 2000-talet flyttade de tre förvaltningsdelarna ihop, och för första gången var hela versamheten samlad på ett kontor, i Obelisken på Södermalm.
Förvaltningen ligger kvar där än idag och har samma inriktning som när Holger startade företaget 1963.
Idag är det andra generationen som driver vidare företaget.

2023.

Text kommer inom kort