Integritetspolicy för Stockholmia.se 

1) Integritetspolicy omfattning 

Nedan beskrivs hur Fastighetsaktiebolaget Stockholmia AB, 556088-9825 med adress Stortorget 3111 29, Stockholm (”Stockholmia.se”, ”oss” eller ”vi”) behandlar personuppgifter. 

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att våran behandling av dem sker på ett lagligt och korrekt sätt. 

Här redogör vi hur behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har mot relation till dem. Vi ber dig läsa igenom vår Integritetspolicy och göra dig införstådd med dess innehåll och läsa noga. 

Notera att denna Integritetspolicy endast berör behandling av personuppgifter för vilka Stockholmia.se är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter enligt denna policy. 

Dessa bestämmelser kring vår hantering av personuppgifter tillämpas när vi behandlar personuppgifter inhämtade från dig. 

2) Personuppgifter som behandlas

Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig hos Stockholmia.se: 

 • Namn 
 • e-postadress 
 • Telefonnummer 
 • Inlägg i sociala medier 
 • Personuppgifter som skickas till oss genom kontaktformulär på hemsidan eller via mejl.

3) Personuppgifter

Stockholmia.se tycker det är viktigt att din personliga integritet skyddas. Vi kommer i alla sammanhang göra vårt bästa efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning är absolut att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy förklarar vilken slags information Stockholmia.se samlar in och hur denna används. Notera att genom att godkänna detta på webbsidan i samband med kontakta oss via formulär så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. 

Fastighetsaktiebolaget Stockholmia AB, som äger Stockholmia.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbsidan genom cookies/kakor 

En cookie/kaka är en textfil som vår webbplats begär att få spara på besökarens dator. Cookies/kakor används på för att ge dig som besökare tillgång till vissa funktioner. De personuppgifter som Stockholmia.se behandlar är ditt namn, e-postadress, och telefonnummer.  

Detta gör vi för att kunna besvara och behandla de frågor som du ställer till oss på bästa sätt. 

Stockholmia.se använder även cookies för att förbättra hemsidan. Vi vill att du som besökare som använder hemsidan ska kunna få information på bästa möjliga sätt vi kan. 

Det finns två huvudtyper av cookies/kakor 

1) En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.  

2) En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. 

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Stockholmia.se så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker oss samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik. 

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick av information via e-post samt för marknadsföring, om du inte invänt mot detta.  

Du är kan kontakta oss för att avbryta marknadsföring till dig. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att förbättra hemsidan. Personligauppgifter kommer aldrig under några omständigheter att lämnas vidare till utomstående. 

Genom att godkänna Stockholmia.ses villkor och/eller denna policy och använda Stockholmia.ses sida samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer vissa funktioner att begränsas. 

4) Dina rättigheter 

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.  

Du har självklart även rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan dröjsmål.  

Under vissa omständigheter kan du få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats felaktigt. 

Stockholmia.se ger dig rätt full att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att agera efter vad du begär, om inte lag säger annat. 

Du har alltid rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. 

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Lättas gör du det på info@Stockholmia.se. Du har också rätt att lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen. 

5) Dina rättigheter 

Vi använder följande; 

 • Analys
  Google Analytics som ger oss en bättre inblick på hur du använder vår hemsida, vi använder detta för att förbättra vår plattform och för att kunna göra bättre marknadsföring, du kan läsa mer här.
 •  Marknadsföring
  Idag så delar vi ingen data med något annat företag för ett marknadsföra oss. 

6) Hur länge vi behåller era uppgifter 

Vi behåller dina uppgifter tills du begär att få den borttagen, uppgifter kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag.