Om oss

Vår historia

Stockholmia fastighetsförvaltning är ett mellanstort familjeföretag. Företaget grundades 1964 och från början var syftet med bolaget att sköta om familjens egna fastigheter. Du kan läsa mer om företagets historia nedan. Numera förvaltar Stockholmia dock även externa klienter. Våra kunder består idag av mindre privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andelshus. Totalt förvaltar vi cirka 160 000 kvadratmeter bostäder och lokaler i Stockholm. Vi äger cirka 100 000 kvadratmeter av denna yta. Idag förvaltar vi fastigheter i alla stadsdelar inom tull och även i många delar av storstockholm.

Vår förvaltningsfilosofi bygger på långsiktigt värdeskapande. Vi skapar trivsamma miljöer som fler vill värna om. Detta gör vi genom strukturerad rondering och god kontakt med hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Tillsammans med väl genomtänkta underhållsinsatser skapar vi effektiva förvaltningsenheter med stabila och bra kassaflöden. Med en tydlig vision och lång erfarenhet lyckas vi uppnå vårat mål. Vi erbjuder en tjänst inom fastighetsförvaltning som vi är stolta över. Samtidigt strävar vi alltid efter att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Läs mer om Stockholmias historia

Vår historia

Stockholmia fastighetsförvaltning är ett mellanstort familjeföretag. Företaget grundades 1964 och från början var syftet med bolaget att sköta om familjens egna fastigheter. Du kan läsa mer om företagets historia nedan. Numera förvaltar Stockholmia dock även externa klienter. Våra kunder består idag av mindre privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andelshus. Totalt förvaltar vi cirka 160 000 kvadratmeter bostäder och lokaler i Stockholm. Vi äger cirka 100 000 kvadratmeter av denna yta. Idag förvaltar vi fastigheter i alla stadsdelar inom tull och även i många delar av storstockholm.

Vår förvaltningsfilosofi bygger på långsiktigt värdeskapande. Vi skapar trivsamma miljöer som fler vill värna om. Detta gör vi genom strukturerad rondering och god kontakt med hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Tillsammans med väl genomtänkta underhållsinsatser skapar vi effektiva förvaltningsenheter med stabila och bra kassaflöden. Med en tydlig vision och lång erfarenhet lyckas vi uppnå vårat mål. Vi erbjuder en tjänst inom fastighetsförvaltning som vi är stolta över. Samtidigt strävar vi alltid efter att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Läs mer om Stockholmias historia

Om Oss

Vår historia

Stockholmia fastighetsförvaltning är ett mellanstort familjeföretag. Företaget grundades 1964 och från början var syftet med bolaget att sköta om familjens egna fastigheter. Du kan läsa mer om företagets historia nedan. Numera förvaltar Stockholmia dock även externa klienter. Våra kunder består idag av mindre privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andelshus. Totalt förvaltar vi cirka 160 000 kvadratmeter bostäder och lokaler i Stockholm. Vi äger cirka 100 000 kvadratmeter av denna yta. Idag förvaltar vi fastigheter i alla stadsdelar inom tull och även i många delar av storstockholm.

Läs mer om Stockholmias historia
Stockholmias gamla logga, ritad av Holger Johnzon
Stockholmias gamla logga, ritad av Holger Johnzon

Våra fastigheter

Idag förvaltar vi ungefär 50 fastigheter i Stockholm, Solna, Johanneshov och Hägersten. Vi förvaltar en total yta av 160 000 kvadratmeter. Våra förvaltningskunder består av bostadsrättsföreningar, andelsägare samt privata fastighetsägare. Se mer av våra fastigheter här.

Läs mer

Våra fastigheter

Idag förvaltar vi ungefär 50 fastigheter i Stockholm, Solna, Johanneshov och Hägersten. Vi förvaltar en total yta av 160 000 kvadratmeter. Våra förvaltningskunder består av bostadsrättsföreningar, andelsägare samt privata fastighetsägare. Se mer av våra fastigheter här.

Läs mer

Våra fastigheter

Idag förvaltar vi ungefär 50 fastigheter i Stockholm, Solna, Johanneshov och Hägersten. Vi förvaltar en total yta av 160 000 kvadratmeter. Våra förvaltningskunder består av bostadsrättsföreningar, andelsägare samt privata fastighetsägare. Se mer av våra fastigheter här.

Läs mer

Daniel Höök, Verkställande direktör

Möt våra medarbetare

På stockholmia är vi stolta över våra medarbetare. Det är våra medarbetares samlade kompetens som gör verksamheten möjlig. Vi värnar också om våra medarbetares arbetsmiljö. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs och känner sig delaktiga i verksamheten. Därför jobbar våra avdelningar nära varandra och har god kontakt. Detta gör oss också flexibla och effektiva. Vi jobbar tillsammans för att leverera en tjänst med hög kvalité som vi är stolta över. Här kan du bekanta dig närmare med oss. Du kan också hitta kontaktuppgifter till alla oss som jobbar på Stockhomia. Vi är glada över att kunna stå till tjänst när du söker oss.

Läs mer

Möt våra medarbetare

På stockholmia är vi stolta över våra medarbetare. Det är våra medarbetares samlade kompetens som gör verksamheten möjlig. Vi värnar också om våra medarbetares arbetsmiljö. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs och känner sig delaktiga i verksamheten. Våra avdelningar jobbar därför nära varandra och har god kontakt. Detta gör oss också flexibla och effektiva. Vi jobbar tillsammans för att leverera en tjänst med hög kvalité som vi är stolta över. Här kan du bekanta dig närmare med oss. Du kan också hitta kontaktuppgifter till alla oss som jobbar på Stockhomia. Vi är glada över att kunna stå till tjänst när du söker oss.

Läs mer

Daniel Höök, Verkställande direktör

Möt våra medarbetare

På stockholmia är vi stolta över våra medarbetare. Det är våra medarbetares samlade kompetens som gör verksamheten möjlig. Vi värnar också om våra medarbetares arbetsmiljö. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs och känner sig delaktiga i verksamheten. Våra avdelningar jobbar därför nära varandra och har god kontakt. Detta gör oss också flexibla och effektiva. Vi jobbar tillsammans för att leverera en tjänst med hög kvalité som vi är stolta över. Här kan du bekanta dig närmare med oss. Du kan också hitta kontaktuppgifter till alla oss som jobbar på Stockhomia. Vi är glada över att kunna stå till tjänst när du söker oss.

Läs mer

Daniel Höök, Verkställande direktör